Pierwszego stycznia wchodzi w życie podwyżka stawek akcyzy na alkohol i papierosy oraz na tytoń do palenia. Podwyżka wynika z przepisów, uchwalonych jeszcze w 2021 r.

Pierwszego stycznia w górę idą stawki akcyzy na niektóre produkty. O 5 proc. rośnie stawka akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane (poza cydrem i perry o mocy do 5 proc.) oraz na wyroby pośrednie. Minimalna stawka akcyzy na papierosy będzie teraz wynosić 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów, a jednocześnie kwotowa cześć akcyzy na papierosy i tytoń do palenia idzie w górę o 10 proc.

Poza tym minimalna stawka akcyzy na tytoń do palenia została ustalona na 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. W górę idzie także kwotowa część stawki akcyzy na wyroby nowatorskie o 10 proc.

Podwyżka akcyzy od początku 2024 roku wynika z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, uchwalonej w roku 2021. Została w niej zapisana "mapa drogowa" podwyżek akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe do roku 2027. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mick/