Ministerstwo Finansów opublikowało wyniki kontroli skarbowej za I połowę 2008 r. W ciągu sześciu miesięcy inspektorzy przeprowadzili 5143 kontrole. Ustalenia, dla których wydano decyzje, wynoszą 597 mln zł. Wartość złożonych korekt to 108 mln zł. Natomiast średnia kwota ustaleń na jedną kontrolę opiewa na kwotę 136 tys. zł.

Działania kontroli skarbowej skupiały się na dwóch podstawowych celach, tj. pozyskiwaniu do budżetu wpłat uszczuplonych należności wynikających z nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli skarbowych oraz walce z szarą strefą i eliminację z rynku firm nastawionych na popełnianie przestępstw skarbowych.

Zdaniem resortu finansów I połowa 2008 r. przyniosła wiele sukcesów inspektorom kontroli skarbowej. Do najbardziej spektakularnych należą kontrole firm i osób dokonujących przestępstw w zakresie produkcji i obrotu paliwami ciekłymi. Największych ustaleń dokonał w tym zakresie Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach na kwotę ponad 95 mln zł.

Również w kontrolach skarbowych przeprowadzonych wobec osób i firm zajmujących się obrotem złomem występowały mechanizmy przestępcze. Jeden z nieuczciwych podatników działający w tej branży, w wyniku kontroli skarbowej, wpłacił fiskusowi ponad 2,4 mln zł tytułem zaległego zobowiązania podatkowego. Są też inne ciekawe przypadki nadużyć.

Podczas kontroli obrotu artykułami elektronicznymi UKS we Wrocławiu dokonał ustaleń zobowiązań podatkowych na kwotę 1,3 mln zł, z czego podatnik wpłacił ponad 1 mln zł. W obrocie ceramiką budowlaną w Rzeszowie dokonano ustaleń na kwotę 641 tys. zł, co skutkowało dokonaniem korekty deklaracji przez podatnika i wpłaceniem łącznie z odsetkami 727 tys. zł.