Trzeba zadbać o prawa nabyte do ulgi meldunkowej albo poczekać ze sprzedażą mieszkania do nowego roku.
Od 1 stycznia 2009 r. zmienią się zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży mieszkań. Zlikwidowana zostanie ulga meldunkowa, a jedynym sposobem uniknięcia zapłaty 19-proc. podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania posiadanego krócej niż pięć lat będzie wydatkowanie dochodu z transakcji na inny cel mieszkaniowy.

Prawo do ulgi meldunkowej