Od 1 stycznia 2009 r. zmienią się zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży mieszkań. Zlikwidowana zostanie ulga meldunkowa, a jedynym sposobem uniknięcia zapłaty 19-proc. podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania posiadanego krócej niż pięć lat będzie wydatkowanie dochodu z transakcji na inny cel mieszkaniowy.

Prawo do ulgi meldunkowej

Osoby, które nabyły mieszkania w okresie od 1 stycznia 2007 do końca 2008 r. i są w nich zameldowane na pobyt stały, zachowają prawo do ulgi meldunkowej po nowym roku, gdy zmienią się już przepisy. Oznacza to, że jeśli potrafią udokumentować, iż w sprzedawanym mieszkaniu były zameldowane na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy, to przed upływem pięciu lat od uzyskania własności tej nieruchomości będą ją sprzedawały zawsze zwolnienie z podatku dawać im będzie ulga meldunkowa.

Z pytań, które trafiają do GP na temat opodatkowania sprzedaży mieszkań pozyskanych w darowiźnie lub spadku, wynika, iż coraz częstsze są i będą przypadki, gdy do transakcji dochodzi zaraz po pozyskaniu lokalu, a jeśli nawet nie, to wkrótce zaraz potem. Coraz częściej zdarza się, że pieniądze uzyskane w ten sposób nie są wcale przeznaczane na kupno innego mieszkania, domu, działki budowlanej czy spłatę kredytu budowlanego lub inny cel mieszkaniowy.

Począwszy od 1 stycznia 2009 r., jedynym sposobem na uniknięcie podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej od dnia zmiany przepisów będzie wydatkowanie uzyskanego dochodu na cel mieszkaniowy. Podatnik będzie miał na to czas przez dwa lata.

Ulga na nową inwestycję

Wynika z tego, że osoba, która odziedziczy lub uzyska w darowiźnie nieruchomość, a nie będzie planowała inwestycji mieszkaniowej, ma do wyboru dwa tryby postępowania. Aby szybko sprzedać nieruchomość, musi zapłacić 19-proc. podatek od dochodu ze sprzedaży. Aby uniknąć podatku, musi odłożyć transakcję sprzedaży na co najmniej pięć lat.

Zmiana przepisów jest najkorzystniejsza dla osób, które nieruchomość nabyły w okresie od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia br. Mogą elastycznie wybrać jeden z trzech możliwych wariantów. Poza zapłaceniem podatku od dochodu ze sprzedaży mogą zagwarantować sobie prawa do ulgi meldunkowej lub odczekać z transakcją do początku 2009 r.

Trzy warianty do wyboru

Pierwszy z wariantów może być korzystny, zważywszy, iż ceny nieruchomości w ostatnich miesiącach idą w dół. Nie dotyczy to osób, które w tym czasie uzyskały własność mieszkania drogą spadku lub darowizny. Poprzednia cena nieruchomości nie stanowi więc kosztu uzyskania; dochodem, poza udokumentowanymi wydatkami na nieruchomość po uzyskaniu jej własności, będzie praktycznie cała kwota transakcyjna ze sprzedaży. Dla takich osób, które nie planują inwestycji mieszkaniowej po nowym roku, jedynym ratunkiem jest więc zagwarantowanie sobie praw nabytych do ulgi meldunkowej poprzez zameldowanie się na pobyt stały w takim mieszkaniu lub domu przed końcem tego roku.