Rewolucje w podatkach niejednokrotnie już dosięgały podatników. Zazwyczaj odbywały się one ze wskazaniem na rzecz fiskusa. Ostatni wyrok WSA w Łodzi stanowi taką rewolucję, ale na korzyść podatników.
Możliwość korekty deklaracji w czasie toczącej się kontroli to interpretacja, która burzy dotychczasowe zasady rozliczania VAT. Zmiana ustalonej przez lata praktyki bez zmiany przepisów może być szokiem dla urzędników skarbowych. Może też stanowić nowe zarzewie sporu między podatnikami a fiskusem. Jeśli ten pogląd potwierdzą inne sądy administracyjne, jest nadzieja na nową, podatkową tradycję. Jeśli będzie to wyrok odosobniony, to podatnicy muszą się przygotować na krew, pot i łzy, bo nie gwarantuje on wygrania sprawy.