Wyłączenie z podstawy opodatkowania środków finansowych gromadzonych na remont przez prywatnych właścicieli, którzy wynajmują budynki, nie jest możliwe.
INTERPELACJA
Prywatni właściciele budynków wielomieszkaniowych pozbawieni są prawa gromadzenia środków w ramach funduszu remontowego, w przeciwieństwie do innych podmiotów gospodarki mieszkaniowej (przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych). MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 4844) wypowiedziało się w sprawie wyłączenia z podstawy opodatkowania PIT środków pieniężnych na fundusz remontowy przez prywatnych właścicieli budynków wielomieszkaniowych. Chodzi o budynki zamieszkałe przez lokatorów opłacających czynsz według ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów.
Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że przepisy tej ustawy nie przewidują tworzenia funduszu remontowego, a minister finansów nie jest właściwy w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i przyznania prawa gromadzenia środków na funduszu remontowym właścicielom budynków.
Zdaniem MF brak uregulowań dotyczących tworzenia i funkcjonowania funduszu remontowego w przypadku osób fizycznych - właścicieli budynków wielomieszkaniowych, w których wynajmowane są lokale, powoduje, że nie jest możliwe wyłączenie z podstawy opodatkowania środków finansowych gromadzonych na funduszu remontowym przez te podmioty.
Ważne!
Przychody z najmu mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych - według skali PIT lub ryczałtem ewidencjonowanym. Usługi najmu mogą być świadczone w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej lub poza taką działalnością