W głosowaniu wzięło udział 406 posłów, wszyscy poparli projekt ustawy. Przed głosowaniem Sejm rozpatrzył też sprawozdanie komisji finansów o projekcie ustawy, ponieważ podczas wcześniejszej debaty zgłoszono do niego poprawki.

Sejm odrzucił dwie poprawki dotyczące tego, by minister finansów wydawał certyfikat księgowy na wniosek osoby, która kształciła się na określonych kierunkach studiów ekonomicznych, magisterskich albo podyplomowych, a nie - jak proponowała Komisja - na uczelni (w jednostce) mającej uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk ekonomicznych. Siedem kolejnych poprawek, mających charakter organizacyjny i techniczny, zostało przyjętych.

Znowelizowana ustawa dot. możliwości uzyskania certyfikatu księgowego

Znowelizowana ustawa dot. możliwości uzyskania certyfikatu księgowego - czyli uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez przystępowania do egzaminu - przez osoby z odpowiednią praktyką i wykształceniem.

Zgodnie z nią, certyfikat księgowy będzie mogła uzyskać osoba z trzyletnią praktyką w księgowości i wykształceniem magisterskim o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni (w jednostce) mającej uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk ekonomicznych.

Certyfikat bez egzaminu będzie również przyznawany osobom posiadającym trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie magisterskie lub równorzędne oraz ukończone studia podyplomowe z rachunkowości na uczelni mogącej nadawać stopnie doktora nauk ekonomicznych.

Autorzy proponowanych rozwiązań uważają, że będą one korzystne dla przedsiębiorstw, ponieważ zwiększą liczbę podmiotów zajmujących się świadczeniem usług księgowych.

Znowelizowane regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2009 r.