Sposoby na obniżenie lub niezapłacenie zaliczki listopadowo-grudniowej są różne. Efekt ten można osiągnąć, uzyskując niskie przychody w listopadzie, np. przenosząc część faktur za sprzedawane towary i usługi na początek grudnia. Można też przy zachowaniu przychodów na normalnym poziomie zaplanować na listopad wszystkie najistotniejsze wydatki inwestycyjne lub przesunąć na ten miesiąc jak najwięcej faktur kosztowych za zamówione wcześniej lub planowane w normalnych warunkach na później kupowane towary i usługi.
Mechanizm opłacania zaliczek na podatek dochodowy sprawia, że pod koniec roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą potrzebują na zapłatę podatku znacznych kwot. W terminie do 20 grudnia (w tym roku do 22 grudnia, bo 20 dzień tego miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy) muszą zapłacić zaliczkę za listopad i jednocześnie, niejako z góry, w tej samej wysokości co za listopad zaliczkę za grudzień. W tej sytuacji wielu podatników, którzy wcześniej już zetknęli się z tym kłopotliwym często obowiązkiem, tak stara się modelować swoje przychody i koszty, by należna za listopad zaliczka na podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych była jak najniższa.
Zobacz pełną treść artykułu - Niezbędnik Gazety Prawnej w eGP