Mechanizm opłacania zaliczek na podatek dochodowy sprawia, że pod koniec roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą potrzebują na zapłatę podatku znacznych kwot. W terminie do 20 grudnia (w tym roku do 22 grudnia, bo 20 dzień tego miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy) muszą zapłacić zaliczkę za listopad i jednocześnie, niejako z góry, w tej samej wysokości co za listopad zaliczkę za grudzień. W tej sytuacji wielu podatników, którzy wcześniej już zetknęli się z tym kłopotliwym często obowiązkiem, tak stara się modelować swoje przychody i koszty, by należna za listopad zaliczka na podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych była jak najniższa.

Zobacz pełną treść artykułu -  Niezbędnik Gazety Prawnej w eGP