Ulga meldunkowa zostanie zastąpiona zwolnieniem z opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli uzyskany przychód podatnik przeznaczy na określone w ustawie własne cele mieszkaniowe.
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła wczoraj poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Komisja negatywnie zaopiniowała poprawkę PiS zakładającą pozostawienie w ustawie o PIT tzw. ulgi meldunkowej przy opodatkowaniu dochodów ze sprzedaży mieszkania.
Ulga meldunkowa ma zostać zastąpiona nowym zwolnieniem, które jest uwarunkowane przeznaczeniem środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Nowa ulga ma dotyczyć nie tylko sprzedaży mieszkania, ale również przychodów ze zbycia nieruchomości gruntowej (działki) oraz budynków niemieszkalnych i lokali użytkowych. Komisja przyjęła wczoraj poprawkę PO dodatkowo rozszerzającą zakres nowego zwolnienia o grunty inne niż przeznaczone pod budowę budynku mieszkalnego, pod warunkiem że w okresie dwóch lat grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego. Także pozytywnie została zaopiniowana poprawka PO dotycząca ulgi odsetkowej. Precyzuje ona, że uprawnienie do odliczania odsetek będzie dotyczyło każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego (tzw. kredyt refinansowy) lub kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu refinansowego.