mija tERMIN zapŁATY PODATKU. Dziś ostatni dzień zapłaty podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej.

Więcej www.mf.gov.pl

ZGŁOSZENIA INTRASTAT. Do 10 sierpnia podatnicy powinni przekazać do urzędów skarbowych zgłoszenia INTRASTAT. Jest to system statystyki obrotów handlowych między państwami Unii Europejskiej. Jednym ze sposobów dokonywania zgłoszenia jest użycie systemu teleinformatycznego Celina.

Więcej www.mf.gov.pl

PRACA DLA AUDYTORA. Ministerstwo Finansów poszukuje audytora wewnętrznego w Wydziale ds. Koordynacji Audytów Zleconych departamentu koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego. Dokumenty w tej sprawie można składać do 22 sierpnia na adres MF: Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa z dopiskiem Oferta pracy - 2007/15/03/KF.

Więcej www.mf.gov.pl

UŁATWIENIA DLA PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli uruchomił odrębne stanowisko do obsługi osób, które zamierzają podjąć pracę za granicą i chciałyby poznać zasady opodatkowania swoich dochodów.

Więcej www.iszgora.mf.gov.pl

WSPÓŁPRACA US W KONINIE Z SĄDEM. Aby umożliwić spadkobiercom skorzystanie z ulg podatkowych, na wniosek naczelnika urzędu skarbowego, Sąd Rejonowy w Koninie zobowiązał się do umieszczania na postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku klauzuli: Poucza się o obowiązku zgłaszania przez spadkobierców w urzędzie skarbowym zeznania o nabytych w drodze spadku: ruchomościach, nieruchomościach i innych prawach majątkowych w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

PODNOSZENIE JAKOŚCI W MAŁOPOLSKIEJ SKARBÓWCE. Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie, Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, Izba Skarbowa w Krakowie oraz Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik to urzędy z Małopolski zaproszone do uczestnictwa w projekcie Podnoszenie poziomu jakości funkcjonowania jednostek administracji podatkowej. Realizuje go Ministerstwo Finansów z francuską administracją podatkową. Efektem przedsięwzięcia będzie opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania jakością opartego na standardach ISO 9001:2001, CAF, EFQM.

Więcej www.iskrakow.krak.pl

AUSTRIA I NIEMCY MUSZĄ ZMIENIĆ PRZEPISY. Komisja Europejska zwróciła się do władz Austrii i Niemiec o zmianę systemu opodatkowania dywidend wypłacanych osobom prawnym. Obowiązujące przepisy przewidują wyższe opodatkowanie dywidend wypłacanych spółkom zagranicznym.

Więcej www.taxnews.pl

UPOWAŻNIENI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH. Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważniła przewodniczącego Zbigniewa Macieja Szymika, wiceprzewodniczącą Elżbietę Kamińską oraz skarbnika Mariusza Durzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych izby doradców.

Więcej www.kidp.pl