Podatku dochodowego od osób fizycznych nie trzeba będzie płacić od całości alimentów na rzecz dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek, także w przypadku, gdy otrzymują one dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Tę oraz wiele innych zmian w zakresie zwolnień podatkowych przewiduje obszerna nowelizacja ustawy o PIT. Sejm przeprowadzi dziś drugie czytanie projektu.

Nowelizacja modyfikuje zasady rozliczania tzw. ulgi prorodzinnej oraz rozszerza jej zakres o opiekunów prawnych i rodziny zastępcze. Osoby, które nabyły prawo do ulgi odsetkowej, będą mogły odliczać odsetki od kredytu refinansowego oraz konsolidacyjnego. W zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia mieszkania, obecna ulga meldunkowa zostanie natomiast zastąpiona zwolnieniem, pod warunkiem przeznaczenia pieniędzy ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Ponadto zwolnione z opodatkowania będą świadczenia otrzymywane przez osoby fizyczne w związku ze zdarzeniem losowym, przekazane z tytułu jednorazowej pomocy rządowej lub samorządowej.

Nowelizacja wprowadza również przepisy dotyczące równego traktowania i niedyskryminacji podatników w obrębie Unii Europejskiej. Podatnik będzie miał prawo do odliczenia od dochodu lub podatku składek zapłaconych za granicą na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zgodnie z projektowanymi przepisami, wspólny PIT będą mogli złożyć małżonkowie pracujący za granicą (oboje lub jedno z nich), pod warunkiem że w Polsce osiągnęli co najmniej 75 proc. wszystkich uzyskanych w roku podatkowym opodatkowanych przychodów. Natomiast wspólne rozliczenie z dzieckiem oraz ulga prorodzinna obejmie również podatników, których dzieci uczą się lub studiują poza granicami kraju.

Znowelizowane przepisy ustawy o PIT mają wejść w życie 1 stycznia 2009 r.