Zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w zakresie podatkowym powoduje przede wszystkim obowiązek powiadomienia o tym fiskusa. Za datę likwidacji działalności uważa się datę określoną w zawiadomieniu. Zakończenie działalności wymaga przede wszystkim rozliczenia podatku dochodowego. W zależności od formy opodatkowania konieczne jest złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego odpowiedniego zawiadomienia o likwidacji działalności, sporządzenie remanentu likwidacyjnego (z wyjątkiem działalności opodatkowanej kartą podatkową) oraz opłacenie podatku od dochodu z likwidacji. Podatnicy VAT zaprzestanie wykonywania czynności objętych tym podatkiem zgłaszają na formularzu VAT-Z. Likwidacja działalności wymaga również zaktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym w terminie 30 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności (14 dni w przypadku podatników VAT lub akcyzy).

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Podatkowy w eGP