Dla wielu wynajmujących jedynym ratunkiem przed wysokim podatkiem z najmu jest rezygnacja z ryczałtu na rzecz podatku według skali. By skorzystać z takiego rozwiązania, trzeba dopilnować terminów.
Roczny limit przychodów uprawniających do stosowania stawki ryczałtu w wysokości 8,5 proc. do przychodów z najmu został obniżony na 2009 r. do 13 510 zł. Jednocześnie od roku 2009 zmianie ulegną stawki podatkowe w PIT (18 i 32 proc. zamiast 19, 30 i 40 proc.). Dla podatników w wielu przypadkach opodatkowanie przychodów podatkiem ryczałtowym przestanie być opłacalne. Podatnicy uzyskujący wysoki przychód (np. wynajmujący mieszkania w korzystnych lokalizacjach lub wynajmujący wiele mieszkań) powinni wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali.
Podatnik, który w 2009 roku będzie uzyskiwał przychody z najmu, ma prawo zmienić dotychczasową formę rozliczeń, ale nie później niż 20 stycznia 2009 r.