Ministerstwo Finansów poparło propozycję komisji "Przyjazne Państwo" dotyczącą usunięcia luki w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Projektem zmiany w ustawie o PCC, którego pierwsze czytanie odbyło się dziś w Sejmie, zajmie się teraz sejmowa Komisja Finansów Publicznych - zdecydowali posłowie.

Zmiany przygotowane przez komisję "Przyjazne Państwo" mają ujednolicić zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży, zawieranych pomiędzy tzw. rezydentami i nierezydentami. Chodzi o osoby, które mieszkają na stałe w Polsce lub nie.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o PCC różnicują zasady ustalania podstawy opodatkowania przy umowach sprzedaży, w zależności od tego, czy umowa jest zawierana przez rezydentów, czy nierezydentów.

W przypadku umów sprzedaży zawieranych przez nierezydentów podstawę opodatkowania stanowi "równowartość w złotych kwoty zagranicznych środków płatniczych, określonej w zezwoleniu dewizowym, przeznaczonych na zapłatę ceny". W pozostałych przypadkach podstawą jest "wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego".

Prawo dewizowe nie przewiduje ograniczeń w zawieraniu przez nierezydentów umów sprzedaży rzeczy lub innych praw majątkowych

Tymczasem przepisy prawa dewizowego nie przewidują ograniczeń w zakresie zawierania przez nierezydentów umów sprzedaży rzeczy lub innych praw majątkowych. W świetle obowiązującego prawa umowy takie nie wymagają zezwolenia dewizowego.

W efekcie przepisy ustawy o PCC nie regulują sposobu ustalania podstawy opodatkowania w takiej sytuacji, co powoduje lukę w prawie. Komisja zaproponowała więc, by wykreślić z ustawy przepis dotyczący ustalania podstawy opodatkowania dla umów sprzedaży zawieranych przez nierezydentów. Dzięki temu przepisy zostaną ujednolicone.

Zdaniem ministerstwa finansów, zmiana zasługuje na poparcie. Wiceminister Ludwik Kotecki przyznał, że w związku z brzmieniem przepisów prawa dewizowego zróżnicowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania w przypadku takich umów nie ma uzasadnienia.