Komisja przyjęła sprawozdanie stałej podkomisji do spraw monitorowania systemu podatkowego z dwóch projektów zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Przygotowali je posłowie Lewicy i komisja "Przyjazne Państwo".

Komisja Finansów Publicznych zgodziła się, by miesięczny termin, w którym podatnicy z najbliższej rodziny mają powiadomić urząd skarbowy o nabyciu darowizny czy spadku - co jest warunkiem zwolnienia z podatku - wydłużyć do sześciu miesięcy.

Zmiany umożliwiają skorzystanie z ulgi także tym podatnikom, którzy dowiedzą się o spadku lub darowiźnie po upływie sześciomiesięcznego terminu. Stanie się tak, jeżeli podatnik w ciągu pół roku powiadomi o tym urząd skarbowy. Będzie musiał jednak "uprawdopodobnić fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu".

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2009 r. Ministerstwo Finansów nie sprzeciwiło się przyjęciu ich w tym kształcie.

Aktualne przepisy pozwalają członkom najbliższej rodziny skorzystać z ulgi w podatku

Aktualne przepisy pozwalają członkom najbliższej rodziny skorzystać z ulgi w podatku. Uzależniają to jednak od złożenia do urzędu skarbowego w terminie 30 dni oświadczenia przez osobę obdarowaną. Zdaniem komisji "Przyjazne Państwo" z powodu powszechniej nieznajomości tego wymogu formalnego wielu podatników traci nieodwołalnie prawo do ulgi.

Posłowie komisji "Przyjazne Państwo" zaproponowali w swoim projekcie zniesienie obowiązku informowania urzędu w przypadku nabycia spadku przez członków najbliższej rodziny. Warunek informowania urzędu dotyczyłby darowizn.

Z kolei projekt poselski przewidywał w przypadku darowizn wydłużenie do 6 miesięcy terminu na złożenie oświadczenia, a w przypadku spadków, likwidację tego obowiązku. Posłowie Lewicy chcieli także umożliwić skorzystanie ze zwolnienia podatnikom, którzy nabyli prawo do ulgi po 1 stycznia 2007 r. (od kiedy ulga obowiązuje) i utracili je z powodu niedotrzymania terminu.