W piątek odbywało się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Sejm opowiedział się za przesłaniem projektu do komisji.

W piątek odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lipca 2024 r. Jak mówił w Sejmie wiceminister finansów i szef KAS Bartosz Zbaraszczuk, obecnie działający Krajowy System e-Faktur został uruchomiony od 1 stycznia 2022 r. i jest dobrowolny. „W środowisku testowym jest prawie 5 mln uwierzytelnień, a testowych faktur wystawiono 64,5 mln. Z kolei w środowisku produkcyjnym uwierzytelnień jest 300 tys., faktur wystawiono prawie 45 tys. a ilość podatników, którzy wystawili co najmniej 1 fakturę - 717” – powiedział.

Szef KAS wyjaśnił, że wprowadzenie systemu jako obowiązkowego pozwoli na dalsze uszczelnienie systemu podatku VAT. Dodał, że obecnie koniecznością jest udostępnienie administracji skarbowej szybkiego dostępu do danych i KSeF jest odpowiedzią na tę potrzebę.

Przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich opowiedzieli się za dalszą pracą nad projektem. Podczas wystąpień zwracali uwagę, że zapisany w projekcie ustawy skrócony czas zwrotu VAT – wynoszący 40 dni dla przedsiębiorców korzystających z systemu – jest zbyt długi. Mówiła o tym m.in. posłanka Krystyna Skowrońska z Koalicji Obywatelskiej czy Czesław Skierski z Koalicji Polskiej.

„Będziemy postulować, aby czas zwrotu wynosił nie 40 dni, nie 25 dni, ale żeby to było szybciej, skoro wszystko ma być zinformatyzowane” – mówiła Krystyna Skowrońska.

Wiceminister Zbaraszczuk wyjaśnił, że 40 dni na zwrot VAT to okres maksymalny i że jeśli nie będzie wątpliwości, służby skarbowe będą mogły zwracać VAT w szybszym tempie.

Sejm zdecydował o skierowaniu projektu do Komisji Finansów Publicznych.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy będą musieli wystawiać faktury elektroniczne wyłącznie za pośrednictwem KSeF (w razie awarii będą mogli robić to poza systemem i przesłać do systemu po jego uruchomieniu). To rozwiązanie ma pozwolić na unowocześnienie procesów fakturowych, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych”. W uzasadnieniu dodano także, że jednolity standard e-faktury uprości proces dokumentowania transakcji, a także przyspieszy i zautomatyzuje wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów.

W uzasadnieniu do projektu stwierdzono także, że szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco - w czasie rzeczywistym - informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych, w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności.

Projekt przewiduje także wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji: WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa) - poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC). (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ skr/