Ministerstwo Finansów przedstawiło w czwartek zmieniony po konsultacjach publicznych model Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jak podał resort, data wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązkowy KSeF ma być przesunięta z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.

W czwartek odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. Wzięli w niej udział: szef Krajowej Administracji Skarbowej mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk, zastępca szefa KAS Mariusz Gojny, dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, doradców podatkowych i księgowych.

Po spotkaniu resort finansów podał, że przedstawił partnerom docelowy model KSeF, uwzględniający korekty projektu wprowadzone po konsultacjach publicznych, w tym postulaty organizacji przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów, sektora IT oraz resortu infrastruktury.

Jak poinformowało MF, główne zmiany w projekcie KSeF to przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. oraz wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.

Ponadto faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r. Paragon z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r. Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF; także bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) oraz faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS będą wyłączone z KSeF. Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF.

W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline. Dodatkowo doprecyzowano datę wystawienia oraz inne kwestie ważne dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline. W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących.

MF zdecydowało też o liberalizacji sankcji i ich stosowaniu dopiero od 1 stycznia 2025 r. Projekt likwiduje ponadto noty korygujące w KSeF i poza KSeF.

"Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur przyspieszy digitalizację sektora publicznego i wielu polskich przedsiębiorstw. Znacząco ułatwi prowadzenie biznesu. Chcemy, aby rozwiązania, które oferujemy, były jak najbardziej dostosowane do oczekiwań, dlatego cieszę się, że projektowane przepisy ustawy VAT spotkały się z tak szerokim odzewem społecznym w ramach konsultacji. Dokonaliśmy szerokiej analizy zgłoszonych uwag oraz potrzeb podatników i branży IT, czego wynikiem jest szereg zmian w projekcie" – powiedział cytowany w komunikacie sekretarz stanu w MF, szef KAS mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk.

Zdaniem ministerstwa, wdrożenie KSeF pozwoli na optymalizację procesów fakturowych, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych. "Ustrukturyzowane dane z faktur to nowy standard i przyspieszenie oraz dalsza automatyzacja procesowania tych dokumentów oraz ich automatyczna archiwizacja. Szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych – od analityki po inne obszary ich biznesów" - wyliczyło MF.

Jak podkreśliło, korzystanie z e-faktur to brak konieczności przepisywania danych z dokumentu papierowego do systemu (czy też korzystania z OCR) i ograniczenie błędów ludzkich. Poza tym - przekonuje resort - podatnicy otrzymają szybszy zwrot VAT, termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40. Nie będą też musieli generować plików JPK_FA.

Resort finansów przypomniał, że przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom bezpłatne narzędzia dostosowane do KSeF - aplikację e-Mikrofirma i Aplikację Podatnika KSeF. W przygotowaniu jest aplikacja mobilna KSeF, która pozwoli wystawiać faktury na telefonie czy tablecie - zapowiedziało MF. Dostępne są też środowiska testowe i przedprodukcyjne KSeF - dodało.

Więcej informacji o KSeF można znaleźć na stronie podatki.gov.pl.(PAP)

kmz/ mick/