Samorząd biegłych rewidentów przypomina o dobrych praktykach Europejskiej Federacji Ekspertów Księgowych przy zatrudnianiu audytora. Nie może decydować tylko cena
Wspólnotowa reforma rynku audytorskiego zwiększa nacisk na właściwy wybór biegłego rewidenta. Kraje członkowskie UE, w tym Polska, już pracują nad wdrożeniem zmian. Mają na to czas do połowy 2016 r.
- Jednak już teraz wiadomo, że procedury wyboru biegłego powinny zostać rozwinięte tak, aby cena nie stanowiła jedynego i dominującego kryterium wyboru - podkreśla Krzysztof Burnos, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i międzynarodowej grupy roboczej FEE ds. corporate governance, która opracowała przewodnik dotyczący dobrych praktyk procesu wyboru biegłego rewidenta.
W związku z tym Krajowa Rada Biegłych Rewidentów już teraz postanowiła promować dobre praktyki, jakie w tym zakresie w 2013 roku opracowała Europejska Federacja Ekspertów Księgowych.
Krzysztof Burnos podkreśla jednocześnie, że stosowanie przy wyborze audytora wyłącznie kryterium ceny źle świadczy o profesjonalizmie organów nadzorczych jednostki badanej. Natomiast wyjątkowo niski poziom ceny powinien stanowić kluczową przesłankę odrzucenia otrzymanej oferty przez profesjonalną radę nadzorczą. Cena nie powinna więc być jedynym kryterium, ale decydować tylko w 20–30 proc. Ważnie jest też doświadczenie w badaniu spółek z danej branży.
- Jednak jego brak nie musi być podstawą do wyeliminowania biegłego rewidenta z procesu wyboru, jeżeli zapewni on, że ma dostęp do odpowiednich ekspertów zewnętrznych i jest w stanie skompletować zespół posiadający odpowiednie kompetencje – wyjaśnia Krzysztof Burnos. Dodaje, że takie uzupełniające informacje rada nadzorcza czy też właściciele jednostki mogą pozyskać jedynie podczas spotkań z biegłymi rewidentami, oferującymi badanie.
- Niestety bardzo często do nich nie dochodzi – twierdzi ekspert. Według niego główną tego przyczyną jest stale niewystarczająca wiedza jednostek na temat samego procesu badania sprawozdań finansowych, jak i postrzeganie badania przez większość organów nadzorczych jako obowiązku ustawowego, który należy po prostu wypełnić.
Spotkanie z audytorem to jednak kolejny etap wyboru. Najpierw warto zebrać informacje o potencjalnych wykonawcach badania i wyselekcjonować odpowiednie propozycje. Dodatkowymi kryteriami, jakie powinny zostać zastosowane w procesie wyboru biegłego rewidenta, są takie, od których może zależeć dopasowanie stosowanej metodologii badania do rozmiaru i wielkości jednostki badanej, istniejącego środowiska sprawozdawczości finansowej, ryzyk związanych z nietypowymi, złożonymi transakcjami, rozproszeniem geograficznym jednostki, przewidywanym czasem realizacji badania, zastosowanymi zasadami sprawozdawczości finansowej, oczekiwaną komunikacją z radą nadzorczą czy audytorem grupy (jeśli jednostka należy do grupy kapitałowej).