Zaproponowane we wtorek zmiany w tzw. opłacie cukrowej zakładają m.in. obniżenie sankcji i zróżnicowanie kar, uproszczenie systemu opłat, zwrot opłaty od napojów wprowadzonych z kraju i wprowadzenie odrębnej opłaty dla koncentratów – przekazało Ministerstwo Finansów.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, 20 grudnia zostały zaproponowane zmiany w zakresie tzw. opłaty cukrowej. Mają one uprościć jej pobór oraz wprowadzić ułatwienia dla podmiotów prowadzących obrót napojami objętymi opłatą.

Projekt obejmuje obniżenie sankcji i zróżnicowanie kar w zależności od sposobu stwierdzonego uchybienia w przypadku nieuiszczenia opłaty cukrowej. Obecnie sankcja za uchybienie opłaty wynosi 50 proc. całej kwoty należnej, a proponowana zmiana zmniejszyłaby ją do maksymalnej wysokości 50 proc. kwoty zaniżenia opłaty – wskazano. Zaproponowano także uproszczenie systemu opłaty poprzez przeniesienie obowiązku zapłaty z podmiotów sprzedających detalicznie na "producentów, importerów oraz podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo napoje". Przewidziano także umożliwienie zwrotu opłaty od napojów wyprowadzonych z kraju dla podmiotu, który zapłacił opłatę oraz pierwszego nabywcy.

Nowelizacja zakłada także doprecyzowanie, że napoje w postaci skoncentrowanej podlegają stałej opłacie 3 zł za litr lub kilogram koncentratu. Dodano, że przewiduje się brak opłaty do koncentratów wykorzystywany do produkcji napojów – opłacie podlegać ma napój gotowy do spożycia.

Projekt obejmuje również rozszerzenie pojęcia "wprowadzenie na rynek krajowy napojów" o zdarzenia inne niż sprzedaż napojów. "Zaproponowano, że pojęcie dostawy obejmie dokonywanie w ramach działalności gospodarczej czynności odpłatnego przeniesienia prawa do rozporządzenia napojami jak właściciel, przekazania nieodpłatnego napojów oraz przekazania napojów zamawiającemu" – poinformowano.

Dodano, że nowelizacja utrzymuje dotychczasowy zakres przedmiotowy ustawy i nie wprowadza zmian w katalogu napojów podlegających opłacie, co oznacza, że nie przewiduje się objęcia opłatą nowych produktów. Zgodnie z obecnymi przepisami, soki 100 proc. oraz napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku i do 5 gramów cukru w 100 ml nie podlegają opłacie – przypomniano. (PAP)

ra/ drag/