24 listopada tego roku upływa termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego - przypomniało we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Część pisemna egzaminu na doradcę podatkowego odbędzie się w marcu 2023 r.

Resort poinformował, że w przypadku dużej liczby wniosków przewyższających możliwości organizacji egzaminu w jednym miesiącu, sprawdzian zostanie zorganizowany także w kwietniu 2023 r.

Z danych resortu wynika, że w ubiegłym roku do egzaminu pisemnego przystąpiło ok. 1600 kandydatów, a do egzaminu ustnego ok. 1000 osób.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Uzyskanie pozytywnego wyniku z części pisemnej egzaminu jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej, do której kandydat może przystępować w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu.

Za przeprowadzenie egzaminu odpowiada powoływana przez Ministra Finansów, Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego. W jej skład wchodzą przedstawiciele czterech grup zawodowych: pracownicy naukowi, sędziowie sądów administracyjnych, przedstawiciele Ministra Finansów i doradcy podatkowi.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ amac/