Sejm w czwartek znowelizował ustawę o wyrobie napojów spirytusowych. Wdraża ona unijne przepisy dotyczące etykietowania napojów spirytusowych. Zwiększa także nadzór nad leżakowaniem alkoholi.

Za nowelizacją ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw głosowało 239 posłów, przeciw było 207, a 3 wstrzymało się od głosu.

Podczas I czytania projektu posłowie wnieśli dwie poprawki o charakterze doprecyzowującym. Poprawkę zgłosił ponadto podczas II czytania poseł Konfederacji Michał Urbaniak, dotyczyła ona wykreślenia z ustawy części mówiącej o podwyższeniu kar za nielegalną produkcję alkoholu. Poprawka ta nie zyskała aprobaty komisji rolnictwa i gospodarki.

Ustawa reguluje zasady nadzoru nad procesem leżakowania i etykietowania napojów spirytusowych. Nadzór będzie sprawowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i za jej zgodą producent będzie mógł umieszczać informacje o okresie leżakowania (dojrzewania) napoju spirytusowego. Jest to o tyle ważne, że od długości leżakowania zależy smak i jakość, co przekłada się na jego wyższą cenę. Takie rozwiązanie da konsumentom pewność, że co do wieku trunku.

Nowe przepisy określają tryb prowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe wymagań określonych w unijnym rozporządzeniu; przekazuje dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) kompetencję do prowadzenia rejestrów m.in. wyrobów spirytusowych i tytoniowych. Dotychczas rejestr produkcji alkoholi był w gestii resortu rolnictwa.

Ustawa wprowadza wyłączenia z obowiązku posiadania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót detaliczny, którzy wyrabiają napoje spirytusowe w sposób inny niż w procesie destylacji po fermentacji, od których zapłacono podatek akcyzowy. Takie przepisy dotyczą np. barów i restauracji. Obecnie przepisy nie regulują tej kwestii.

Przewidziano też zaostrzenie kar za nielegalną produkcję i przetwarzanie alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych pozbawienie wolności do 8 lat. Obecna kara - to maksymalnie 3 lata więzienia.

Większość przepisów wchodzi w życie 30 dni po ich ogłoszeniu. Teraz ustawa trafi do Senatu. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ maja/ je/