Za podjęciem uchwały ws. przyjęcia ustawy wraz z 30 poprawkami głosowało 75 senatorów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 19.

Poparte przez Senat poprawki to m.in. podniesienie wysokości procentowej podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 do 1,5 proc. oraz przywrócenie prawa do wspólnego rozliczenia się samotnego rodzica z dzieckiem na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r.; zgodnie z propozycją Senatu, ten sposób opodatkowania będzie miał zastosowanie także do opieki naprzemiennej.

Ponadto Senat zaaprobował zapis mówiący, że niezależnie od tego, czy podatnik skorzysta z zaliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu czy też ich odliczenia od dochodu przysługuje mu jeden limit odliczenia. Kolejna z poprawek ma zapobiec niezgodności ustawy o PIT z ustawą ws. automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową w zakresie dotyczącym grup VAT. Następna zmiana dotyczy upubliczniania informacji o zawieranych umowach przez jednostki sektora finansów publicznych, czyli Centralnego Rejestru Umów - wykreślono podniesienie do 5 tys. zł kwot umów, których dotyczyłby ten obowiązek, jednocześnie pozostawiając 1 stycznia 2023 jako termin wejścia w życie przepisów. Te poprawki poparł na posiedzeniu komisji budżetu rząd.

Reklama

Uchwalona 12 maja przez Sejm nowelizacja ustawy o PIT zakłada, że od 1 lipca br. stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. Kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Dla niektórych przedsiębiorców wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). Rozwiązanie dotyczy w sumie 1,4 mln podatników.

Ustawa likwiduje także ulgę dla klasy średniej, choć osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej.

Nowe regulacje mają też rozwiązać problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach, od 1 stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.(PAP)

autorka: Karolina Mózgowiec