Pomocą humanitarną na Ukrainę o wartości do 1000 euro można zgłosić ustnie w granicznym urzędzie celnym - wyjaśniło we wtorek Ministerstwo Finansów.

W komunikacie resortu wskazano, że towary unijne będące pomocą humanitarną kierowaną na terytorium Ukrainy o wartości do 1000 euro można przewieść zgłaszając je ustnie w urzędzie celnym na granicy. Natomiast, gdy wartość pomocy przekracza 1000 euro można skorzystać z formularza przekroczenia granicy dla humanitarnych transportów ciężarowych, który jest dostępny na stronie pomagamukrainie.gov.pl.

"Wypełnienie tego formularza upraszcza procedurę wysyłki pomocy humanitarnej przez graniczne przejścia drogowe w Dorohusku i Korczowej" - napisano. Wyjaśniono, że pojazdy, które przekraczają granice z wykorzystaniem tego formularza, są już automatycznie awizowane na wskazanym przejściu. Dodano, że obsługa transportów jest ułatwiona, gdyż pojazdy przewożące pomoc humanitarną będą specjalnie oznakowane a cała procedura nie wymaga dopełniania jakichkolwiek formalności celnych w systemie AES/ECS2.

Wskazano, że z formularza mogą korzystać osoby organizujące wysyłkę towarów unijnych, których transport rozpoczyna się nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach członkowskich. "Jeżeli organizator transportu z pomocą humanitarną z innego kraju nie może sam posłużyć się formularzem, ze względu na brak możliwości podpisania dokumentu profilem zaufanym, wówczas powinien skontaktować się z organizacją charytatywną albo instytucją publiczną w Polsce, która może w jego imieniu wypełnić i podpisać formularz (w takim przypadku nie jest wymagane pełnomocnictwo), lub zgłoszenie elektroniczne do procedury wywozu składane do systemu AES/ECS2" - czytamy.

MF zaznacza, że w przypadku towarów nieunijnych przeznaczonych w ramach pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy, ale znajdujących się już w Polsce, konieczne jest złożenie do systemu AIS/IMPORT zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu, a także złożenie zgłoszenia tranzytowego T1 do systemu NCTS.

Ponadto podmioty, organizacje i instytucje zamierzające organizować i wysyłać konwoje humanitarne na Ukrainę w celu realizacji procedur w systemach informatycznych AES/ECS2, NCTS2 i AIS/IMPORT powinny zgłaszać się do najbliższego oddziału celnego, aby uzyskać informacje o zasadach realizacji tych procedur. Zasadą jest - jak informuje MF - że obejmowanie procedurą celną nie odbywa się w urzędach celnych granicznych tylko realizowane jest w placówkach wewnętrznych. Ogólnopolska siatka oddziałów celnych, dostępna jest na stronie Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).

Zgodnie z wyjaśnieniem resortu finansów, oddziałom celnym należy przekazać wykaz towarów, które mają zostać objęte pomocą humanitarną, co "umożliwi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przekazanie zwrotnie informacji, czy towary te nie są objęte zakazami lub ograniczeniami wywozowymi, oraz pozwoli na określenie listy dokumentów, jakie ewentualnie powinny zostać przedstawione organowi celnemu".

Zaznaczono, że w celu usprawnienia procesu obsługi planowanych wysyłek pomocy humanitarnej w każdej izbie administracji skarbowej powołani zostali koordynatorzy ds. pomocy humanitarnej. Osoby te będą koordynować działania organów celnych zarówno w zakresie sprawnej organizacji objęcia towaru procedurą wywozu w placówce wewnętrznej, jak i awizacji planowanego konwoju w oddziale celnym granicznym, przez który planowane jest wyprowadzenie konwoju. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska