Ministerstwo przekazało, że od 22 lutego br. system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT obejmie rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814 zawierające więcej niż 70 proc. masy olejów ropy naftowej, inne niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy. Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów.

Zastrzeżono, że z obowiązku zgłaszania będą zwolnione przewozy towarów objęte procedurami celnymi oraz powrotnym wywozem, a także towary w opakowaniach jednostkowych o objętości do 11 litrów.

Reklama

Od 22 lutego SENT obejmie także odpady m.in., które są przywożone do Polski lub transportowane z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, przez Polskę.

Ministerstwo dodało, że z obowiązku zgłaszania będą zwolnione przewozy odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.

"Nie zmieni się obsługa zgłoszeń SENT. Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń. Jedyne zmiany zostaną wprowadzone w słowniku PDR1300, poprzez rozszerzenie opisu towaru CN 3814 oraz dodanie nowej pozycji słownikowej +0005+ dotyczącej odpadów" - wskazano.

System SENT, dotyczący przewozu towarów wrażliwych (np. alkoholu, suszu tytoniowego czy paliwa), został wprowadzony ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. (PAP)

autor: Michał Boroń