Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie projekty nowych wzorów formularzy: CIT-8 i CIT/KW. Będą one miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Zmodyfikowany formularz CIT/KW to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Musi go dołączyć do CIT-8 za 2021 r. podatnik, który przekształci się (lub już to zrobił) po to, aby od 1 stycznia 2022 r. stosować estoński CIT.
Przypomnijmy, że od 2022 r. zmieni się nazwa tego podatku; nie będzie to już ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, tylko ryczałt od dochodów spółek. Będą mogły go bowiem wybrać nie tylko spółki kapitałowe (tj. z o.o. i akcyjne), ale też komandytowe i komandytowo-akcyjne. Zmianę tę wprowadzi Polski Ład (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.).
W zmienionym formularzu CIT/KW pojawią się też nowe wiersze, a część dotychczasowych zostanie usunięta.
Podobnie będzie z samym CIT-8. Przykładowo w części B zostanie dodany wiersz przeznaczony do wykazania hipotetycznych odsetek jako kosztu uzyskania przychodu. Ta zmiana nie jest związana z Polskim Ładem, bo możliwość odliczania hipotetycznych odsetek pojawiła się 1 stycznia 2019 r.
Przypomnijmy, że Polski Ład zmienił dotychczasowe zasady ogłaszania wzorów formularzy PIT i CIT. Nie będą one już wydawane w drodze rozporządzeń ministra finansów, tylko publikowane w BIP Ministerstwa Finansów.