Z pytaniem wystąpiła spółka, która należy do międzynarodowej grupy kapitałowej i z jednym z podmiotów powiązanych zawarła umowę licencyjną na wytwarzanie i sprzedaż określonego towaru. Na mocy tej umowy spółka nabyła prawo do korzystania z praw własności intelektualnych, które obejmują wszelkie informacje i technologie (m.in. dokumentację techniczną, rysunki, raporty naukowo-techniczne, specyfikacje produktu, oprogramowanie, wynalazki – opatentowane lub nadające się do opatentowania, materiały szkoleniowe, know-how, tajemnice handlowe, tajemnice przedsiębiorstwa, informacje dotyczące technologii, procesów, procedur oraz design). Licencjodawca pozostał jednak właścicielem wszystkich praw.
Bez tego nie ma produkcji