Pracownicy PANA przedstawili tajniki zawodu biegłego rewidenta oraz odpowiadali na pytania studentów. Prof. dr hab. Anna Karmańska, przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, opowiadała między innymi o wymogach, jakie powinni oni spełniać i o przebiegu egzaminów. W spotkaniu wzięło udział ponad 230 studentów, głównie z kierunku finanse i rachunkowość, reprezentujących kilkadziesiąt wyższych uczelni z całej Polski. Po konferencji uczestnicy otrzymali edukacyjne materiały na temat zawodu biegłego rewidenta.

„Poza nadzorem rynku audytu w Polsce PANA realizuje również cele edukacyjne, w które wpisuje się dzisiejsza konferencja. Docierając do młodego pokolenia, do przyszłych ekonomistów promujemy zawód biegłego rewidenta oraz jego najlepsze wzorce profesjonalne i etyczne. Podkreślamy, że ma on kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Zwłaszcza teraz jest to zawód z doskonałymi perspektywami. Mimo technologicznej rewolucji biegły rewident, jego etyka i zawodowy sceptycyzm pozostaną niezastąpione” - mówi prezes PANA, Marcin Obroniecki.