Przepisy wykonawcze zostaną dostosowane do nowych terminów zwrotu VAT - przewiduje, przygotowany przez resort finansów, projekt nowelizacji rozporządzenia o JPK VAT, który w piątek zamieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

„Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...) wprowadzone zostaną skrócone terminy zwrotu VAT, tj.: - zwrot VAT w terminie 40-dniowym (...) oraz - zwrot VAT w terminie 15-dniowym (...)” – napisano w uzasadnieniu do opublikowanego w piątek na stronie RCL projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

W uzasadnieniu dodano, że w związku z wprowadzeniem nowych skróconych terminów zwrotu VAT, konieczne jest również od 1 stycznia 2022 r. dokonanie zmian zapisów rozporządzenia ws. JPK VAT. Wyjaśniono, że chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji tak, aby „możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach”.

„Pozostałe rozwiązania proponowane do rozporządzenia ws. JPK_VAT mają charakter upraszczający oraz doprecyzowujący” – wskazano w projekcie rozporządzenia. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.