Polski Ład będzie miał wpływ na to, ile pieniędzy zostanie w naszych kieszeniach, a ile oddamy państwu w formie podatków bądź składek. Zależy to jednak także od innych czynników, np. od źródła przychodów, kosztów ich uzyskania, przysługujących nam ulg, uczestnictwa w PPK.

Zatrudnieni na umowach zlecenia skorzystają z podwyższenia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu podatkowego. Obejmie ich brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Nie skorzystają natomiast z ulgi dla klasy średniej.

Kalkulator wynagrodzeń dla umów zleceń pozwoli wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia ze składkami ZUS, bez składek ZUS oraz przy 50 proc. kosztach uzyskania przychodu.