Wzrost zainteresowania organów podatkowych technologią służy zapewnieniu realizacji wpływów na pożądanym poziomie do budżetu państwa. Możliwości, jakie obecnie stwarzają narzędzia cyfrowe, nowe kanały komunikacji oraz duży przyrost wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych pozwala na usprawnienie obsługi podatników i lepsze ukierunkowywanie działań w zakresie ich rozliczeń. Zainteresowanie to jednak przekłada się nie tylko na wdrażanie nowych technologii w organach państwowych, ale także na zwiększenie obowiązków po stronie przedsiębiorców, dla których spełnienie nowych wymogów wiąże się z koniecznością modyfikacji systemów podatkowo-księgowych oraz wdrożeniem nowych rozwiązań pozwalających na przekazanie danych/ informacji w oczekiwanym przez ustawodawcę formacie. Wspomniana konieczność modyfikacji systemów kreuje jednak także bardzo duże możliwości w zakresie optymalizacji procesów wewnętrznych oraz eliminacji błędów oraz ryzyk wynikających z bieżących rozliczeń. Ważne, aby przy implementacji rozwiązań zapewniających prawidłowe raportowanie upewnić się, że rozwiązania te oferują odpowiedni potencjał również w tym zakresie.

Radosław Krupa Partner w Zespole Podatkowym w EY, Leader zespołu Tax Technology and Transformation w regionie CESA / nieznane

Polskie organy podatkowe z uwagą śledzą rozwiązania wdrażane w innych krajach oraz ich efekty i na ich podstawie przenoszą je bądź modyfikują tak by lepiej odzwierciedlić wymogi polskich przepisów oraz zautomatyzować proces kontroli podatkowej. Dlatego też oczywiste jest, że działania organów podatkowych wymuszają podobne zachowanie po stronie przedsiębiorców, którzy chcą z wyprzedzeniem przewidywać możliwe kierunki zmian oraz nowe obowiązki. Mając na uwadze wzrost znaczenia technologii w rozliczeniach podatkowych w poniższych artykułach poruszyliśmy najbardziej bieżące problemy, z jakimi mogą spotkać się przedsiębiorcy. W imieniu swoim, jak i moich kolegów, życzymy ciekawej lektury.