W 2013 roku co czwarta złotówka należna z tytułu podatku VAT nie wpływała do budżetu. Na oszustwach tracił nie tylko Skarb Państwa, lecz również przedsiębiorcy, którzy musieli mierzyć się z nieuczciwą konkurencją. Pozbawione stosownych narzędzi organy podatkowe czasami przyjmowały za cel podatników nieświadomie wplątanych w schematy oszustw vatowskich. Nie ulegało wątpliwości, że walka z wyłudzeniami jest jednym z ważniejszych i pilniejszych zadań polityki fiskalnej.

Regulator podjął wyzwanie – w celu uszczelnienia systemu wprowadzono m.in. Jednolite Pliki Kontrolne, czy mechanizm podzielonej płatności. Po latach okazuje się, że przeprowadzone reformy przyniosły rezultat – luka VAT została zmniejszona o połowę.

Jakie działania konkretnie do tego doprowadziły? W jaki sposób zmniejszenie luki VAT wpłynęło na sytuację przedsiębiorców? Jak z problemem radziły sobie inne państwa Unii Europejskiej? W końcu – czy istnieje pole do dalszego uszczelniania systemu?

To pytania, na które odpowiedzi – wraz z zaproszonymi ekspertami i przedstawicielami organów administracji publicznej – postaramy się znaleźć w trakcie konferencji pt. „Uczciwy VAT – zysk dla wszystkich”, która odbędzie się 22 września w Warszawie.

Więcej informacji: https://vat.zpp.net.pl/