Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy, których celem jest uszczelnienie VAT w zakresie importu tzw. małych przesyłek spoza Europy i zapewnienie uczciwej konkurencji dla przedsiębiorców z UE – poinformowało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie.

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego, przewidziane w unijnym pakiecie VAT e-commerce – poinformował resort.

Jak dodało MF, celem jest ułatwienie handlu internetowego między krajami UE, uszczelnienie VAT w zakresie importu tzw. małych przesyłek spoza Europy i zapewnienie uczciwej konkurencji dla przedsiębiorców z UE.

„W czasie rosnących obrotów handlu internetowego kluczowe jest dostosowanie prawa do jego specyfiki. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Wdrożenie pakietu e-commerce wyrówna szanse pomiędzy uczciwie działającymi firmami, a konkurencją, która zalewa polski rynek tańszymi paczkami. Dzięki temu uczciwi przedsiębiorcy, nie będą eliminowani z rynku” – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Według komunikatu MF, nowe regulacje oznaczać będą istotne zmiany zasad opodatkowania VAT dla polskich przedsiębiorców działających w branży e-handlu, dokonujących transgranicznych dostaw towarów i świadczących transgraniczne usługi unijnym konsumentom.

„Zakładany olbrzymi wolumen paczek, które wymagają odprawy w nowym modelu odpraw e-commerce jest dużym wyzwaniem dla KAS, ale nad zmianami w tym obszarze pracowaliśmy od wielu miesięcy. W efekcie ich wdrożenia kurierzy zmodyfikują zasady zgłaszania do KAS przesyłek e-commerce, ale przede wszystkim Poczta Polska zinformatyzuje procesy po swojej stronie i będzie zgłaszać przesyłki elektronicznie do odprawy celnej z wykorzystaniem obsługiwanego przez KAS systemu AIS/e-COMMERCE” - powiedziała wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

Wśród najważniejszych rozwiązań, jakie wprowadzają nowe regulacje, MF wymieniło modyfikację dotychczasowego modelu sprzedaży wysyłkowej na rzecz unijnych konsumentów poprzez wprowadzenie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość. Inną ważną nowością jest ustanowienie nowej kategorii transakcji sprzedaży unijnym konsumentom towarów importowanych spoza terytorium UE.

Resort w komunikacie zwrócił także uwagę na uproszczenie rozliczenia VAT w międzynarodowym handlu online za pomocą „jednego okienka” w ramach nowych procedur One Stop Shop (oraz Importowy One Stop Shop. Kolejną zmianą, jaka wejdzie w życie od 1 lipca, będzie wprowadzenie uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i odroczenia płatności VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro.

Dodatkowo – jak przypomniało MF – operatorzy interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) dostaną nową rolę w rozliczaniu VAT od dokonywanych za ich pośrednictwem dostaw towarów na rzecz konsumentów w UE. Operatorzy będą musieli także prowadzić nową ewidencję, dotyczącą sprzedawanych za ich pośrednictwem towarów i usług dla unijnych konsumentów.