Od 1 lipca na Ukrainie obowiązkowa jest rejestracja osób i firm wwożących towary do tego kraju w Państwowej Służbie Celnej Ukrainy. Brak rejestracji może oznaczać odmowę odprawy celnej – poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów.

„Państwowa Służba Celna Ukrainy (PSCU) poinformowała o wejściu w życie od 1 lipca 2021 roku przepisów o obowiązkowej rejestracji w PSCU nierezydentów, którzy zgłaszają towary na Ukrainie. Brak rejestracji jest podstawą do odmowy odprawy celnej i przejazdu przez granicę celną Ukrainy towarów i pojazdów użytkowych – napisano we wtorkowym komunikacie Ministerstwa Finansów.

Resort finansów w komunikacie wskazał, że obowiązkowi rejestracji podlegają osoby, które nie są rezydentami i które zgłaszają towary, pojazdy użytkowe, „w przypadkach przewidzianych w par. 4 drugiej części artykułu 265 Kodeksu Celnego Ukrainy” (chodzi o zagranicznych przewoźników, przewożących towary, pojazdy użytkowe, którzy przejeżdżają tranzytem przez terytorium Ukrainy). Taki obowiązek mają także osoby, które przewożą towary przez granicę celną Ukrainy albo transportują je między urzędami celnymi na terytorium Ukrainy lub są osobami odpowiedzialnymi za taki przewóz (chodzi o przewoźników zagranicznych, przewożących towary pod kontrolą celną).

Ministerstwo Finansów wskazało, że rejestracji można dokonać przy wjeździe lub wyjeździe z Ukrainy „przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego bezpośrednio na przejściu granicznym i dostarczenie kopii poświadczenia rejestracji nierezydenta, wydanego przez właściwy organ państwa rejestracji”. Można też tego dokonać, przesyłając wypełniony formularz wniosku pocztą do dowolnego urzędu celnego i dostarczając kopię poświadczenia rejestracji wydanego przez właściwy organ państwa rejestracji.

Kolejną możliwością jest złożenie bezpośrednio w dowolnym urzędzie celnym wypełnionego formularza zgłoszeniowego i kopii poświadczenia rejestracji, wystawionego przez właściwy organ kraju rejestracji. Dokumenty te można złożyć także za pośrednictwem osoby upoważnionej, która działa na podstawie pełnomocnictwa nierezydenta, lub za pośrednictwem agenta celnego, który działa na podstawie umowy między nierezydentem a ukraińskim agentem celnym – informuje MF.

„Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w dowolnym języku oficjalnie uznanym dla komunikacji międzynarodowej. Aby przyspieszyć przetwarzanie informacji, najlepiej wypełnić formularz w języku ukraińskim lub angielskim” – napisano w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Resort poinformował także, że po wprowadzeniu danych z formularza zgłoszeniowego do systemu informatycznego służby celnej, osoba niebędąca rezydentem w ciągu godziny otrzyma tymczasowy numer rejestracyjny.

Odmowa nadania tymczasowego numeru rejestracyjnego jest możliwa, jeśli – jak wskazuje MF - formularz zgłoszeniowy nie zawiera wszystkich wymaganych danych albo nierezydent jest już zarejestrowany.

„Tymczasowy numer rejestracyjny umożliwia osobie niebędącej rezydentem załatwienie bez ograniczeń wszelkich formalności i procedur celnych. Nierezydent zostanie poinformowany o zarejestrowaniu i nadaniu numeru rejestracyjnego w ciągu kolejnych 5 dni roboczych” – napisano w komunikacie MF.

Resorty finansów wskazał także, że formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony Państwowej Służby Celnej Ukrainy.