Nie zgodził się ze spółką z o.o., że cło naliczone w związku z dostawami z 2017 r. należy ująć w kosztach podatkowych roku 2018, a cło naliczone w związku z dostawami z 2018 r. należy ująć w kosztach roku 2019.
Spółka tak właśnie chciała postąpić, korygując deklaracje za lata 2018 i 2019. Przywołała art. 15 ust. 4c ustawy o CIT, zgodnie z którym wydatki bezpośrednio powiązane z przychodem należy potrącić „w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie”. Na poparcie swojego stanowiska przywołała wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lutego 2020 r. (sygn. akt II FSK 746/18).