W wyniku jednej z nich więcej spraw o wykroczenia skarbowe będzie mogło być załatwione w drodze postępowania mandatowego. Załatwienie sprawy w takim trybie będzie mogło się odbyć w ramach jednorazowego kontaktu sprawcy wykroczenia skarbowego z organami państwa - podkreśla MF.

„Zmiana przepisów Kodeksu karnego skarbowego będzie służyć przyspieszeniu oraz istotnemu uproszczeniu części spraw o wykroczenia skarbowe, które będą mogły być załatwione szybko i sprawnie w trybie postępowania mandatowego, bez konieczności kierowania sprawy do sądu karnego” - mówi zastępca dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów Jakub Nagórski. Jak podkreśla, „będzie to korzystne dla sprawców wykroczeń”.

Jak przypomniał resort finansów, karę grzywny w drodze mandatu karnego można nałożyć jedynie, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości.

Reklama

Dodatkowym warunkiem jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu. „Oznacza to, że sprawca może nie przyjąć mandatu i jego sprawa będzie wówczas załatwiana na drodze postępowania sądowego” – wyjaśnia Nagórski.

Rośnie także wysokość górnej granicy grzywny za wykroczenie skarbowe, jaka może być nałożona w drodze mandatu karnego - do 14 tys. zł.

Jak zapewnia MF, podniesienie górnej granicy nie będzie miało wpływu na wysokość mandatów za drobne wykroczenia skarbowe. „Podwyższona stawka nie będzie stosowana np. w przypadku złożenia zeznania PIT po terminie. Wyższych mandatów mogą spodziewać się natomiast przemytnicy czy handlarze nielegalnymi wyrobami akcyzowymi oraz przemytnicy gotówki przez granicę Unii Europejskiej, którzy wbrew obowiązkowi nie zgłaszają jej przewozu przez granicę w kwocie powyżej równowartości 10 tys. euro” – zapewnia Nagórski.

Ministerstwo Finansów przypomniało także, że w przypadku popełnienia wykroczenia skarbowego można skorzystać z instytucji tzw. czynnego żalu, czyli zawiadomienia właściwego organu ścigania o popełnieniu czynu zabronionego.

Dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych np. do niezłożenia w terminie deklaracji podatkowej oraz zapłata zobowiązań podatkowych, pozwoli uniknąć konsekwencji karnych skarbowych - wskazało MF.

Jednak, jak zaznaczył resort, czynny żal będzie skuteczny tylko wtedy, gdy sprawca się przyzna do przestępstwa lub wykroczenia skarbowego odpowiednio wcześnie: zanim „skarbówka” sama udokumentuje ten fakt, albo zanim organy ścigania zaczną czynności sprawdzające czy kontrole.