Projektowane rozporządzenie ministra finansów określi elementy, które powinna zawierać elektroniczna ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE; regulacja przyczyni się do uszczelniania systemu podatkowego - tłumaczy Ministerstwo Finansów.

W uzasadnieniu do projektu opublikowanego w piątek na stronie RCL napisano, że jego celem jest wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o VAT w związku z wprowadzonymi rozwiązaniami dotyczącymi systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Projekt, jak wyjaśniono, określa elementy, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez sprzedawcę w elektronicznym systemie TAX FREE zamieszczonym na platformie PUESC. Wpisom w ewidencji podlegać będą dane o sprzedaży towarów dokonanych przez sprzedawcę podróżnym zawarte w wystawionych w elektronicznych systemie TAX FREE dokumentach TAX FREE oraz dane o wysokości zwrotu podatku VAT wypłaconego podróżnym przez sprzedawcę.

MF tłumaczy, że elektroniczna ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE będzie stanowiła kompletny rejestr wszystkich wystawionych przez sprzedawcę dokumentów TAX FREE, uzupełniany przez sprzedawcę o dane dotyczące wysokości zwrotu podatku VAT wypłaconego podróżnym oraz, w przypadku wywozu przez podróżnego towarów zakupionych u danego sprzedawcy przez inne niż polskie przejścia graniczne, również o dane dotyczące potwierdzenia wywozu tych towarów.

"Oceniając wpływ projektowanych przepisów rozporządzenia na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, należy wskazać, że wprowadzenie regulacji jest elementem uszczelniającym system podatkowy, co ograniczy nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT i przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców" - zapewnia resort finansów w uzasadnieniu projektu.

Według ministerstwa proponowane rozwiązanie pozwoli też ograniczyć działania podatników zaangażowanych w nieuczciwą działalność, a tym samym przyczyni się do ograniczenia nieuczciwej konkurencji

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. - jest to data skorelowana z datą wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT oraz prawa bankowego, wprowadzającej zmiany w przepisach regulujących system zwrotu podatku VAT podróżnym.