Za opóźnieniem wejścia w życie noweli ustawy o podatku akcyzowym do 1 lipca tego roku opowiedziała się w środę senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, argumentując, że pozwoli to zachować zgodne z prawem vacatio legis.

Ustawa uchwalona przez Sejm przewidywała, że nowe przepisy wejdą w życie 1 maja tego roku. Senacki legislator zwrócił jednak uwagę, że harmonogram prac nad ustawą, m.in. czas, jaki prezydent ma na jej podpisanie, nie pozwoli zachować odpowiedniego vacatio legis.

Większość członków komisji zgodziła się z tą oceną i poparła poprawkę, by przełożyć termin wejścia w życie noweli na 1 lipca. Senatorowie opowiedzieli się także za przyjęciem części poprawek legislacyjnych.

Według Ministerstwa Finansów, które jest autorem przepisów, rozwiązania zawarte w noweli mają uszczelnić rynek obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym, a także wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych.

Nowela ma - według MF - poprawić warunki działania uczciwym przedsiębiorcom i znacznie utrudnić działalność firmom naruszającym prawo. Pośrednim skutkiem nowych przepisów będzie zwiększenie wpływów podatkowych o ponad 200 mln zł rocznie.

Dzięki regulacjom od przyszłego roku przedsiębiorcy mają składać deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, co umożliwi automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, a w przypadku uczciwych przedsiębiorców - szybsze wydawanie decyzji.

Zmiany mają pozwolić też na efektywniejsze zwalczanie używania niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych. Mają też utrudnić uzyskiwanie zezwoleń na obrót towarami akcyzowymi przez tzw. słupy, a także proceder odzyskiwania alkoholu etylowego z produktów zawierających w swym składzie alkohol częściowo skażony.

Ponadto nowela przewiduje uszczelnienie systemu uzyskiwania i cofania zezwoleń akcyzowych. Umożliwia też prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.