NIEODPŁATNA DOSTAWA BEZ VAT. Nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega VAT, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT od tych czynności, w całości lub w części - uznał wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Za dostawę towarów uważa się jedynie nieodpłatne przekazanie towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Sygn. akt III SA/Wa 1268/07

NOWELA USTAWY O DORADZTWIE PODATKOWYM. Wśród ustaw przyjętych wczoraj przez rząd znalazł się projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Przewiduje on wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 42/05). Chodzi o przepis, który uprawnia do sporządzania ewidencji i ksiąg podatkowych, a także o przepis, który nadaje prawo do wykonywania czynności doradztwa podatkowego na własny rachunek oraz w spółkach osobowych. Pierwsze czytanie projektu odbędzie się 22 listopada. Zgodnie z wytycznymi Trybunału, Sejm ma czas na przyjęcie nowelizacji do 5 grudnia.

Więcej www.kprm.gov.pl

KONFERENCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Wczoraj Ministerstwo Finansów zorganizowało konferencję poświęconą statusowi Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO). Przedsiębiorców najbardziej interesowały kwestie związane z przygotowaniem administracji celnej do wdrożenia tej instytucji oraz czy po uzyskaniu świadectwa przedsiębiorcy o specjalnym statusie będą mogli rzeczywiście liczyć na mniejszą liczbę kontroli swoich towarów i dokumentów. Urzędnicy Departamentu Polityki Celnej wyjaśniali również wątpliwości co do wymogów, jakie należy spełnić, aby uzyskać status wiarygodnego przedsiębiorcy.

Więcej www.mf.gov.pl

KOMISJA REWIZYJNA DORADCÓW. Krajowa Rada Doradców Podatkowych podała zaktualizowany skład Krajowej Komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczącym jest Robert Kwaśniak, a wiceprzewodniczącymi Maria Kraut oraz Wiesława Rozmiarek. Sekretarzem komisji jest Aneta Chrabąszczewska. Komisja zajmuje się kontrolą działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Więcej www.kidp.pl