W wyrokach sądów administracyjnych publikowanych w internecie ujawniane mają być numery interpretacji podatkowych – wynika z zaleceń Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Sędziowie NSA doszli do wniosku, że nie ma powodów, aby utajniać numery interpretacji zaskarżanych przez podatników do sądów. Dotychczas wykreślane były także daty ich wydania przez organ podatkowy oraz nazwy samych organów. Tak było zarówno w przypadku orzeczeń wydawanych przez sądy wojewódzkie, rozpatrujące sprawy w I instancji, jak i przez NSA.
Obecnie każdego roku minister finansów i działający z jego upoważnienia dyrektorzy pięciu izb skarbowych wydają ponad 35 tys. tego rodzaju pism. Do sądów podatnicy zaskarżają prawie co dziesiątą interpretację.