Podatki zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym nie będą ściągane przez fiskusa w nieskończoność – zapowiedział wiceminister finansów Janusz Cichoń. To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Chodzi o orzeczenie z 8 października 2013 r. (sygn. akt SK 40/12), w którym TK uznał za niekonstytucyjny art. 70 par. 6 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w latach 1998–2002. Z przepisu tego wynikało, że nie przedawniają się zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, z tym że po upływie terminu przedawnienia zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu hipoteki.
Obecnie odpowiednikiem tego przepisu jest art. 70 par. 8 ordynacji, z tą tylko różnicą, że od 2003 r. odnosi się on także do zobowiązań podatkowych zabezpieczonych zastawem skarbowym. Aktualny przepis – mimo że nie był przedmiotem skargi konstytucyjnej – budzi w ocenie TK te same wątpliwości co do jego zgodności z konstytucją. Z tego powodu Trybunał polecił zmianę również aktualnie obowiązującej regulacji.