W niektórych mediach pojawiły się informacje o wzmożonych kontrolach przedsiębiorców, którzy kupili paliwo w weekend, i kwestionowaniu tych wydatków jako kosztów podatkowych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że są nieprawdziwe.

MF zapewniło nas, że nie zna przypadków nasilonych kontroli skarbowych w tym zakresie. Ponadto resort w odpowiedzi na pytania DGP wyjaśnia, że zakup paliwa w weekend nie wyklucza możliwości zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

- Istotne jest, aby spełniał kryteria wynikające z definicji kosztów uzyskania przychodów – twierdzi Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy ministra finansów.

Kryteria te określone są w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) i w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Przede wszystkim, koszt musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątkiem są koszty określone art. 16 ust. 1 ustawy o CIT i w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.