Zabawki, w tym lalki, opodatkowane są podstawową, 22-proc. stawką VAT. W jednym przypadku lalki będą podlegały obniżonej stawce. Obniżoną 7-proc. stawkę stosuje się, gdy sprzedawane lalki zaliczane są do wyrobów sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego oraz artystycznego.

Niezbędnym warunkiem zaliczenia do wyrobów sztuki ludowej jest posiadanie na takie wyroby atestu Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej. Wynika to z załącznika nr 3 do ustawy o VAT, gdzie w poz. 117 wyszczególniono lalki (PKWiU 36.50.11-00.20, PKWiU 36.50.11-00.40, PKWiU 36.50.11-00.90, PKWiU 36.50.11-00), stanowiące wyrób sztuki ludowej. Sprzedaż zabawek w postaci lalek, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej, będzie opodatkowana 7-proc. VAT.

Krajową Komisję Artystyczną i Etnograficzną tworzy zarząd Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie. Jeśli takiego atestu nie ma, to stawka wynosi 22 proc. W polskiej klasyfikacji wyrobów i usług w pozycji PKWiU 36.50.11-00 znalazły się lalki przedstawiające wyłącznie ludzkie postacie.

W pozycji tej natomiast znajdują się lalki z tkanin i dzianin (PKWiU 36.50.11-00.40). Jeśli więc lalki szmaciane nie posiadają atestu, to są one opodatkowane 22-proc. stawką VAT. Dla tych wyrobów ustawa o VAT oraz rozporządzenia wykonawcze do niej nie przewidują obniżonej stawki podatku.

22 proc.

Produkcja zabawek

Podstawowa stawka VAT przy produkcji zabawek wynosi 22 proc.

Podstawa prawna

■  Art. 41 ust. 1 oraz art. 41 ust. 2 oraz poz. 117 załącznika nr 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).