•  Od 1 stycznia 2008 r. zmaleje limit przychodów obowiązujący dla ryczałtu
  •  Przychody w 2007 roku ponad 565,2 tys. zł oznaczają utratę prawa do ryczałtu
  •  Po utracie ryczałtu podatnik będzie musiał prowadzić księgę podatkową

Od nowego roku zmienią się zasady rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Najważniejsza zmiana to obniżenie o 100 tys. euro limitu przychodów, po przekroczeniu którego przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej traci się prawo do rozliczeń w tej formie. Dotychczas limit taki dla ryczałtu był wyższy i wynosił 250 tys. euro. Teraz jest to tylko 150 tys. euro, czyli po przeliczeniu na złote według odpowiedniego dla takich obliczeń kursu zaledwie 565,2 tys. zł. To zaś oznacza, że spora grupa małych firm straci od nowego roku prawo do ryczałtu. Wystarczy, by miesięczne obroty takiej firmy były wyższe niż 47,1 tys. zł.

Co ważne, limit ten odnosi się już do przychodów 2007 roku, a zatem prawo do opodatkowania ryczałtem od 1 stycznia 2008 r. tracą podatnicy, których przychody w całym 2007 roku przekroczyły 565,2 tys. zł. Tacy przedsiębiorcy, bez względu na to, czy wybiorą od nowego roku opodatkowanie według skali podatkowej, czy też według liniowej 19-proc. stawki PIT, zmuszeni będą zaprowadzić od przyszłego roku podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz odpowiednie towarzyszące jej ewidencje.

Ponadto od 1 stycznia 2008 r. podatnik będzie tracił prawo do rozliczania się w formie ryczałtu już w momencie, w którym przekroczy w ciągu roku limit. Do tej pory przekroczenie limitu powodowało utratę ryczałtu i konieczność wyboru innej formy rozliczeń dopiero od kolejnego roku podatkowego.

Ważne!

Podatnik, który utracił prawo do ryczałtu, może do 21 stycznia 2008 r. złożyć oświadczenie o wyborze jednej z dwóch innych form opodatkowania: zasad ogólnych z podatkiem płaconym według skali podatkowej lub jednolitej liniowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

(EM)