•  Z karty podatkowej można zrezygnować na początku roku
  •  Po utracie ryczałtu trzeba zaprowadzić księgę
  •  Osoby fizyczne mogą wybierać formę podatku co roku

Prawo podatkowe ściśle określa okoliczności, w których podatnik może zmienić sposób opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Większość z nich dotyczy zmiany formy prawnej, w jakiej prowadzona jest działalność, albo utraty prawa do opodatkowania w uprzywilejowanej formie w związku z naruszeniem warunków, które uprawniały do wcześniejszego skorzystania z takiego prawa. W przypadku osób fizycznych opłacających podatek od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej możliwa jest też zmiana formy opodatkowania z początkiem każdego roku podatkowego.

Każdy, kto rozpoczyna prowadzenie działalności i jest osobą fizyczną, może skorzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania - karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile tylko spełnia warunki określone w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jeśli warunki te naruszy, musi przejść na opodatkowanie w oparciu o księgę przychodów, a w przypadku osoby korzystającej z karty - ewentualnie skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dla wszystkich przedsiębiorców okazją do zmiany formy rozliczeń z fiskusem jest początek nowego roku. Wówczas, zarówno na podstawie przepisów ustawy o podatku zryczałtowanym, jak i ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą wybrać formę opodatkowania na kolejny rok, informując o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia.

Ważne!

W przypadku osób, które wcześniej przeszły na podatek rozliczany na podstawie księgi przychodów i rozchodów, powrót do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest niemożliwy ze względów formalnych, wyszczególnionych w art. 8 ustawy o podatku zryczałtowanym

(ED)