Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany dotyczą m.in. wysokości stawki akcyzy w przypadku niektórych benzyn silnikowych i biopaliw. Jest to ulga, która ma zrekompensować producentom biopaliw część kosztów produkcji.

Przedsiębiorcy muszą jednak poczekać na korzystne skutki tych zmian. Ich obowiązywanie zostało bowiem uzależnione od ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z przepisami wspólnotowymi. Decyzji nie ma, ponieważ strona polska nie dopełniła obowiązku złożenia odpowiedniego wniosku. Jak poinformował jednak w Sejmie wiceminister finansów, Jacek Dominik, jest szansa, aby przepisy dotyczące akcyzy na biopaliwa weszły w życie jeszcze w tym roku.

Nowelizacja ustawy wprowadza też inne zmiany, które przede wszystkim będą miały znaczący wpływ na sytuację rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek. Od dziś mogą oni spodziewać się znacznie wyższych kar. Dotyczy to zarówno tych, którzy je sprzedają lub zbywają w innej formie, jak i tych, którzy przekroczą dopuszczalny limit produkcji w ciągu roku. Dotychczasowe, określone kwotowo stawki w pierwszym przypadku zostaną powiększone o iloczyn ilości sprzedanych lub zbytych w innej formie biopaliw ciekłych i stawki podatku akcyzowego dla oleju napędowego. Natomiast w przypadku wytwarzania biopaliw w ilości przekraczającej wyznaczony limit kary wzrosną o iloczyn ilości biopaliw ciekłych wytworzonych ponad limit i stawki akcyzy dla oleju napędowego.

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl