zmiana prawa Do końca 2010 roku 7-proc. stawka VAT będzie stosowana do remontów domów, mieszkań i budynków mieszkalnych - zakłada projekt zmian w VAT dotyczący budownictwa społecznego.
Zgodnie z przygotowanym przez resort finansów projektem zmian w VAT na budownictwo społeczne możliwość stosowania 7­proc. stawki podatku została ograniczona m.in. do remontów budynków mieszkalnych jednorodzinnych (PKOB 111) o powierzchni 220 mkw. wyłącznie w zakresie wskazanych robót. Preferencyjną stawkę będzie można zastosować także do remontów części wspólnej budynków mieszkalnych o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych (PKOB 112) oraz remontów budynków w całości pełniących lub mających pełnić funkcję noclegowni czy domów dla bezdomnych.
W ministerialnym projekcie znalazł się także przepis przejściowy. Pozwala on na stosowanie w okresie do 31 grudnia 2010 r. stawki 7 proc. w dużo szerszym zakresie. Niższa stawka znalazłaby zastosowanie do remontów budynków mieszkalnych jednorodzinnych (PKOB 111), budynków mieszkalnych o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych (PKOB 112) oraz lokali mieszkalnych w tych budynkach. W tym przypadku nie wprowadza się limitów powierzchni. Nie oznacza to jednak, że każdy będzie mógł skorzystać z preferencyjnej stawki. Możliwość taka uzależniona będzie od wystawienia przez podatnika faktury z dołączonym wykazem materiałów zużytych przy wykonywaniu remontu, wskazującego ich wartość bez kwoty podatku. Wartość materiałów zużytych przy wykonywaniu remontu, liczona po cenie bez podatku, nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. kwoty należnej za wykonaną usługę, pomniejszonej o podatek. Podatnik będzie musiał posiadać dodatkowo dokumenty potwierdzające nabycie materiałów.
Zdaniem Huberta Cichonia, radcy prawnego z Deloitte, w przypadkach, w których remont nie mieści się w definicji ogólnej wprowadzonej do samej ustawy, zastosowanie będzie miał przepis przejściowy. Jeżeli podatnik będzie remontował dom o powierzchni powyżej 220 mkw., do końca 2010 roku można będzie stosować stawkę 7 proc. VAT. Podstawą będzie przepis przejściowy. Konieczne będzie również wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych.
ALEKSANDRA TARKA
Resort finansów kierowany przez Zytę GilowskĄ zdecydował, że 7-proc. stawka VAT na remonty będzie stosowana do końca 2010 roku / DGP