Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie internetowej projekt nowej ustawy o akcyzie, która ma przynieść budżetowi dodatkowe wpływy z tytułu proponowanych zmian, około 1,7 mld zł w 2008 roku, a w 2009 roku około 2,6 mld zł. Potwierdziły się w ten sposób wcześniejsze informacje GP. Według projektu, wyrobami akcyzowymi będą tylko wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz samochody osobowe. Znikną więc z katalogu wyrobów akcyzowym m.in. kosmetyki, karty do gry, broń myśliwska i futra. W zamian opodatkowane akcyzą zostaną: gaz ziemny, węgiel i koks, przy czym zakłada się zwolnienie od akcyzy węgla i koksu do 1 stycznia 2012 r., a gazu ziemnego do 30 kwietnia 2014 r.

W latach 2008-2009 wzrośnie akcyza na papierosy oraz na tytoń do palenia. Obecnie tzw. inny tytoń do palenia jest opodatkowany stawką procentową liczoną od ceny detalicznej. Akcyza dla tego tytoniu jest niższa niż akcyza dla tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów liczona w systemie mieszanym (według metody procentowo-kwotowej). W 2008 roku nastąpi wzrost akcyzy o 23,3 proc. na papierosy i o 9,4 proc. na tytoń do ręcznego sporządzania papierosów oraz o 38 proc. na inny tytoń do palenia. W 2009 roku będzie to wzrost - o 26,2 proc. na papierosy i o 26 proc. na tytoń do ręcznego sporządzania papierosów i o 28 proc. na inny tytoń do palenia.

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl