Projekt, nad którym rozpoczęto prace w Sejmie, ma umożliwić wykorzystanie posiadanych przez wiele osób, w tym przedsiębiorców, znaków opłaty skarbowej. Przypomnijmy, że przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2006 r. przewidywały trzy sposoby zapłaty opłaty skarbowej: gotówką, bezgotówkowo lub znakami opłaty skarbowej i urzędowymi blankietami wekslowymi.

Od początku tego roku jednak zaczęła obowiązywać nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Przewiduje ona jedynie zapłatę gotówką oraz w formie bezgotówkowej. Zatem eliminuje zapłatę opłaty skarbowej przez użycie znaków tej opłaty, z wyjątkiem przypadków, gdy wszczęcie sprawy, w wyniku której ma być wykonana czynność podlegająca opłacie skarbowej, albo sporządzenie dokumentu pełnomocnictwa, nastąpiło do 31 grudnia 2006 r.

W efekcie wprowadzenia tych zmian wiele podmiotów, zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców nie mogło wykorzystać zakupionych znaków opłaty skarbowej we wskazanym terminie. Nie miało też możliwości dokonania ich zwrotu. Biorąc pod uwagę poniesione przez podatników koszty związane z zakupem znaków opłaty skarbowej, a także fakt, że wpływy z ich sprzedaży zasiliły budżety gmin, postanowiono umożliwić podatnikom ich wykorzystanie. Rządowy projekt zmiany obowiązującej ustawy przewiduje, że zapłata opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej będzie możliwa do końca 2007 roku.

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl