W gmachu Ministerstwa Finansów odbędą się dziś centralne obchody Dnia Skarbowości. W tym roku powód do świętowania jest szczególny, bo administracja podatkowa, czyli urzędy i izby skarbowe, obchodzi 30-lecie swojego istnienia.
W 1983 r. weszła w życie ustawa z 29 grudnia 1982 r., na mocy której ustanowione zostały urzędy i izby skarbowe jako organy administracji państwowej podległe ministrowi finansów.
Podczas obchodów po raz pierwszy w historii zostaną wręczone Odznaki Honorowe za Zasługi dla Skarbowości RP. Otrzyma je 63 pracowników administracji skarbowej. Wyróżnienia wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia. Organizatorem uroczystości jest departament administracji podatkowej Ministerstwa Finansów.