Abolicja podatkowa sposobem na zwiększenie wpływów do budżetu? Taką propozycję składa wicepremier i minister gospodarki.

Janusz Piechociński powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że warto wrócić do pomysłu jaki na początku lat dwutysięcznych przedstawiał ówczesny wicepremier Grzegorz Kołodko. Dodał, że umożliwi to części przedsiębiorców znajdujących się w szarej strefie powrót do legalnego obrotu. Dzięki temu zwiększy się globalna podstawa opodatkowania.

Wicepremier Janusz Piechociński popiera także starania ministra pracy o uruchomienie kolejnych 500 milionów złotych z Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych. Szef resortu gospodarki stwierdził, że nawet w tak trudnej sytuacji budżetowej działania stymulujące gospodarkę i rynek pracy, powinny być prowadzone dwutorowo - poprzez urzędy pracy i pobudzanie inwestycji.

Reklama

Janusz Piechociński dodał, że ministrowi finansów warto przypomnieć, iż nie można tylko oszczędzać ale trzeba także inwestować. Wczoraj minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że złożył do ministra finansów wniosek o odblokowanie 500 milionów złotych z Funduszu Pracy. Wicepremier Jacek Rostowski zasygnalizował jednak dziś w jednym z wywiadów, że widzi lepsze sposoby na ograniczanie bezrobocia.