Janusz Piechociński powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że warto wrócić do pomysłu jaki na początku lat dwutysięcznych przedstawiał ówczesny wicepremier Grzegorz Kołodko. Dodał, że umożliwi to części przedsiębiorców znajdujących się w szarej strefie powrót do legalnego obrotu. Dzięki temu zwiększy się globalna podstawa opodatkowania. 

Wicepremier Janusz Piechociński popiera także starania ministra pracy o uruchomienie kolejnych 500 milionów złotych z Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych. Szef resortu gospodarki stwierdził, że nawet w tak trudnej sytuacji budżetowej działania stymulujące gospodarkę i rynek pracy, powinny być prowadzone dwutorowo - poprzez urzędy pracy i pobudzanie inwestycji. 

Janusz Piechociński dodał, że ministrowi finansów warto przypomnieć, iż nie można tylko oszczędzać ale trzeba także inwestować. Wczoraj minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że złożył do ministra finansów wniosek o odblokowanie 500 milionów złotych z Funduszu Pracy. Wicepremier Jacek Rostowski zasygnalizował jednak dziś w jednym z wywiadów, że widzi lepsze sposoby na ograniczanie bezrobocia.