Od 1 lipca miała nastąpić rewolucja w wydawaniu interpretacji podatkowych. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowania (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wiążące interpretacje podatkowe ma od połowy roku wydawać minister finansów. Będzie on jednak mógł upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów. I z tej możliwości minister chętnie skorzysta. Właśnie rozpoczął się nabór do Krajowej Informacji Podatkowej pracowników, którzy od lipca mają zajmować się wydawaniem interpretacji podatkowych. Co ważne, nabór ten ma się odbywać wśród dzisiejszych pracowników urzędów oraz izb skarbowych i celnych oraz urzędów kontroli skarbowej. Zatem po 1 lipca nic w zakresie wydawania interpretacji podatkowych się nie zmieni. Nadal będą się tym zajmować ci sami urzędnicy co dziś. Wydaje się więc, że zmiana Ordynacji podatkowej w tym zakresie była tylko papierową nowelizacją. Resort finansów opublikował informację, że od 1 lipca 2007 r. z upoważnienia ministra finansów, działające przy Izbach Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie, biura Krajowej Informacji Podatkowej wydawać będą pisemne interpretacje prawa podatkowego. W związku z nałożeniem tego zadania, dyrektorzy wymienionych izb skarbowych rozpoczynają procedurę naboru pracowników do biur Krajowej Informacji Podatkowej. Nabór obejmie pracowników izb i urzędów skarbowych, izb i urzędów celnych oraz urzędów kontroli skarbowej.
REKRUTACJA SPECJALISTÓW

CV i list motywacyjny należy składać lub przesyłać do 15 marca 2007 r. na adres: Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel. kontaktowy: (0 22) 694 45 09, 694 56 16
Pracownicy biur Krajowej Informacji Podatkowej (KIP), którzy przejdą pozytywnie rekrutację, będą zajmować się: przygotowywaniem pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, informacji podatkowych, czuwaniem nad aktualnością przygotowywanych pism, analizą interpretacji pod względem jednolitości oraz stałym doskonaleniem w zakresie wiedzy merytorycznej. Zgodnie z wytycznymi MF, każdy urzędnik, który chce od 1 lipca być pracownikiem KIP i wydawać interpretacje podatkowe, musi posiadać wykształcenie wyższe. Najlepiej, gdyby było to wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze. Ponadto trzeba będzie spełnić wymagania konieczne. Są nimi: dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego, doświadczenie zawodowe minimum trzyletnie w zakresie pracy w administracji podatkowej lub celnej, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, dobra znajomość obsługi komputera, gotowość do poszerzania i aktualizowania swej wiedzy oraz umiejętności. Poza wymaganiami koniecznymi przy rekrutacji ważne będą także tzw. wymagania pożądane, takie jak: zdolności analityczne, wypowiedzi pisemne w oparciu o różnorodne dane, umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi pisemnych, rzetelność i odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu, znajomość języka obcego.